Rada Rodziców w gimnazjum PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 10 września 2015 00:00

Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami, w celu jednolitego oddziaływania na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania.

Współdziałanie rodziców i nauczycieli powinno sprzyjać podnoszeniu kultury pedagogicznej i prawidłowemu realizowaniu funkcji wychowawczej przez rodzinę, która dzięki naturalnej więzi uczuciowej najwcześniej kształtuje postawy dziecka, jego systemu wartości przekonań, ambicje i dążenia oraz daje pierwszą wiedzę o życiu i świecie.

Udział rodziców w życiu szkoły powinien przyczyniać się do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspakajania potrzeb opiekuńczych dzieci i młodzieży - do angażowania środowiska społecznego w udzielaniu wydatnej pomocy w szkole.

 1. W skład Rady Rodziców wchodzą rady oddziałowe wybrane na pierwszym w roku szkolnym zebraniu rodziców uczniów danej klasy.
 2. Rada Rodziców działa w oparciu o swój regulamin, który określa kompetencje uprawnienia, cele i zadania, skład i strukturę, zasady przeprowadzania wyborów oraz zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

 

 1. Baryłka Magdalena - przewodnicząca

 2. Lendzion Mariola - wiceprzewodnicząca

 3. Kalbarczyk Katarzyna - członek

 4. Bradley Małgorzata - członek

 5. Dańczyszyn Dariusz - członek

 6. Prus Katarzyna - członek

 

Komisja Rewizyjna

 

 1. Lendzion Mariola - przewodnicząca

 2. Kalbarczyk Katarzyna - członek

 3. Bradley Małgorzata - członek

Skład Rady Rodziców według klas