Świetlica szkolna PDF Drukuj Email
Wpisany przez Włodzimierz Paliński   
wtorek, 02 lutego 2010 03:13

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Świetlica czynna jest codziennie od godz.715
 2. W świetlicy przebywają:
  • uczniowie dojeżdżający, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na organizację dojazdów do szkoły,
  • uczniowie oczekujący na zajęcia z powodu nieobecności nauczycieli,
  • grupy informatyczne,
  • uczniowie nieuczęszczający na lekcje religii.
 3. Uczniowie dojeżdżający przyjeżdżają właściwym dla danego dnia kursem.
 4. Wejście na świetlicę następuje po zmianie obuwia.
 5. Opuszczanie świetlicy w trakcie zajęć może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach i za zgodą wychowawcy świetlicy.
 6. Dla tworzenia warunków do nauki własnej w świetlicy należy zachowywać się cicho.
 7. W świetlicy obowiązuje zakaz przesuwania stolików.
 8. Po wejściu do świetlicy należy zająć określone miejsce; miejsce to musi być zostawione w ładzie i porządku.
 9. Uczniowie korzystający z posiłków przy ich spożywaniu zachowują się nienagannie; po spożyciu posiłku należy zostawić po sobie porządek i opuścić świetlicę.
 10. Każdego ucznia korzystającego ze świetlicy obowiązuje bezwzględne respektowanie i wykonywanie poleceń wychowawcy świetlicy.
 11. Opuszczenie świetlicy związane z oddaleniem się od szkoły (np. wizyta u lekarza, zakupy) wymaga pisemnej zgody rodziców.

Postanowienia końcowe:

 1. Niedopuszczalne są ucieczki z lekcji i przebywanie w świetlicy w czasie ich trwania.
 2. Korzystanie z toalet powinno odbywać się w czasie przerw międzylekcyjnych.

WYDARZENIA


 1. Konkurs plastyczny pn. "Okładka ulubionej książki" i "Ulubiony bohater literacki"

 

 

 

gs_IMG_1319

 

gs_IMG_1323

 

gs_IMG_1324

 

gs_IMG_1303


gs_IMG_1302


gs_IMG_1300


gs_IMG_1297


 

gs.Zdj_swietlica


gs_IMG_1203


 

07


 

08